Stöd för att avgöra om det bullrar för mycket från trafiken

Naturvårdverket publicerar på sin webb vägledning om buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder. Per Andersson har arbetat med vägledningen på Naturvårdsverket.

Sidan senast uppdaterad: 25 oktober 2016