Spillolja som bränns i alloljebrännare kan vara ett växande problem

Spillolja innehåller tungmetaller och får bara förbrännas i pannor som uppfyller kraven i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Dessa krav är så höga att färre än 80 stycken stora anläggningar i landet uppfyller kraven. Trots det säljs spillolja och används i alloljepannor eller pannor utrustade med alloljebrännare. Det kan ge stora utsläpp av metaller och andra miljögifter. Problemet kan ha ökat.

Sidan senast uppdaterad: 4 september 2020Sidansvarig: Elin Sieurin