Bara naturlig försurning – intervju med Salar Valinia

Handläggare på Naturvårdsverket berättar om miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Bara naturlig försurning. Här kan du läsa en intervju med Salar Valinia som arbetar med miljömålet Bara naturlig försurning.