Välkommen att delta i Naturvårdsverkets forskningsdag

Välkommen att mingla, ställ frågor och lyssna till några av de mest namnkunniga forskarna på miljöområdet.

För ytterligare information, kontakta:

Gabriella Carlsson, kommunikatör, 010-698 13 52. 070-374 27 52.
gabriella.carlsson@naturvardsverket.se
 

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se