Ny vägledning till föreskrifterna om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

Vägledningen till föreskrifterna NFS 2016:6 om utsläpp och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse är nu publicerad på Naturvårdsverkets webbplats. Den vänder sig framför allt till länsstyrelser och kommuner i egenskap av både huvudmän och tillsynsmyndigheter.