Vägledning för insamling av förpackningar och returpapper från hushåll

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för hur insamlingen av förpackningar och returpapper från hushåll ska genomföras. Nu behöver berörda parter samråda om hur insamlingen ska byggas ut och ske lokalt.