Terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv

Naturvårdsverket redovisar en studie om terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv.