Sveriges naturum hade 1,8 miljoner besökare 2018, varav 35 000 skolelever

Sveriges 33 naturum hade tillsammans 1,8 miljoner besökare 2018, lika många som 2017. Besöken av skolelever ökade med 6 procent från 2017. Det visar statistik som Naturvårdsverket har tagit fram.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Grundén, handläggare Områdesskyddsenheten, 010-698 12 48, anna.grunden@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se