Svenskarna använder 102 plastbärkassar per person

Årets rapportering visar att vi använde 102 plastbärkassar per person 2018. Det är en minskning med 12 plastbärkassar per person och år jämfört med 2017. Målet är att minska antalet till 90 plastbärkassar per person år 2019 och till 40 plastbärkassar år 2025.

För ytterligare information, kontakta:

Malin Göransson, handläggare Återvinningsenheten, 08-698 15 12, malin.goransson@naturvardsverket.se

Agnes Willén, handläggare Återvinningsenheten, 08-698 12 59, agnes.willen@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se