Svensk vald att ingå i global expertgrupp för utsläppshandeln inom flyget

Nu är det klart att Ulrika Raab, handläggare på Naturvårdsverket, är en av tre européer som tar plats i en global expertgrupp för flygets utsläppshandel inom FN. Gruppen ska granska vilka utsläppskrediter som möter kvalitetskriterier och som får handlas inom den internationella utsläppshandeln för flyget (CORSIA).