Skyddsjakt på säl

Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt på gråsäl, knubbsäl och vikare under 2019 och början av 2020. Skyddsjakten förebygger skador på fiskeredskap och fiske som sälar kan orsaka.