Så jobbar Sverige mot afrikansk svinpest

Hur ska Sverige rusta sig på bästa sätt för att skydda sig mot afrikansk svinpest? Förbättrad övervakning för att snabbt kunna upptäcka eventuell smitta, regelbunden kommunikation för att öka vaksamheten kring sjukdomen och effektivare förvaltning av vildsvinsstammen. Detta är, tillsammans med att se över viss lagstiftning, några av de åtgärder som föreslås i den rapport som Jordbruksverket nu skickar till regeringen.