Projektstart för nationalpark i Bästeträsk inväntar besked om kalkbrytning i Bunge

Naturvårdsverket inväntar Högsta domstolens beslut om prövningstillstånd angående kalkbrytning i Bunge innan processen med att bilda en nationalpark i Bästeträsk på Gotland kan gå vidare.