Prioritera åtgärder för klimatet och biologisk mångfald

Det finns starka skäl att prioritera klimat och biologisk mångfald i miljöpolitiken under de kommande åren. De styrmedel och åtgärder som behövs för att nå miljömålen finns inte på plats, även om utvecklingen är positiv när det gäller bland annat luftkvalitet och försurning. Detta visar den fördjupade utvärderingen av miljömålen som Naturvårdsverket lämnar till regeringen idag.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Påhlman, chef Miljömålsenheten, 010-698 14 29, martin.pahlman@naturvardsverket.se

Karin Hogstrand, handläggare Miljömålsenheten, 010-698 10 86, karin.hogstrand@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se