Nytt internationellt avtal för ren luft och stärkt klimatarbete

I dag tas ett viktigt steg i kampen för ren luft då det reviderade så kallade Göteborgsprotokollet under FN:s Luftvårdskonvention träder ikraft. Syftet är att förbättra luftkvaliteten och stärka klimatarbetet.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Engleryd, handläggare Luftenheten, 010-698 10 60, 076-886 43 89, anna.engleryd@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se