Nya indikatorer för att följa konsumtionens klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser till följd av svensk konsumtion behöver minska. För att underlätta uppföljningen har Naturvårdsverket förbättrat statistiken och tagit fram indikatorer för fem prioriterade konsumtionsområden. Indikatorerna inkluderar allt från flygresor till konsumtion av livsmedel.