Ny statistik om skyddad natur – knappt 15 procent av Sveriges land och sötvatten formellt skyddat

Knappt 15 procent av Sveriges land- och sötvattenarealer var formellt skyddade vid utgången av 2018. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån och Naturvårdsverket.