Ny miniminivå fastställd för lo i Sverige

Naturvårdsverket har beslutat om det minsta antal lodjur som ska finnas i länen i Sverige. Det ger utrymme för länsstyrelsen att besluta om regional förvaltning utifrån lokala förutsättningar. Naturvårdsverket fastställer miniminivåerna utifrån förslag från länsstyrelserna.