Nu öppnas Panorama – en visualisering av Sveriges klimatomställning

Naturvårdsverket, Klimatpolitiska rådet och Energimyndigheten presenterar idag Panorama, ett helt nytt samarbetsverktyg som har skapats för att öka takten i Sveriges klimatomställning.