Nu är det lättare att hitta och uppleva naturreservat nära dig

I Sverige har vi över 5 000 naturreservat. Några områden är stora. Några är små. Och några finns i närheten av där du bor. Genom olika kartverktyg hos alla länsstyrelser och Naturvårdsverket är det nu lättare att hitta dessa värdefulla naturområden och även se vad som finns att uppleva i dem.

För ytterligare information, kontakta:

Camilla Näsström, handläggare Områdesskyddsenheten, 010-698 14 93, 076-115 18 20, camilla.nasstrom@naturvardsverket.se
Maano Aunapuu, chef Områdesskyddsenheten, 010-698 13 75, 070-216 94 77, maano.aunapuu@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se