Nöjda besökare i Sveriges nationalparker och naturum

Besökare i Sveriges nationalparker och naturum är nöjda med sitt besök. Det visar de undersökningar som Naturvårdsverket tillsammans med förvaltare och naturumpersonal har genomfört i nationalparker och naturum under sommaren 2019. Många som besöker våra nationalparker upplever dessutom att besöket ger dem mervärden i form av bättre hälsa och en klar majoritet av besökarna i naturum anser att besöket har gett dem ökad kunskap om naturen i området.

För ytterligare information, kontakta:

Camilla Näsström, handläggare Områdesskyddsenheten,
010-698 14 93, camilla.nasström@naturvardsverket.se

Anna Grundén, samordnare naturum, 010- 968 12 48, anna.grunden@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se