Naturvårdsverkets internationella samarbeten under 2019

Under 2019 kommer Naturvårdsverket utöka det internationella miljösamarbetet med ytterligare fyra partnerländer och fortsätta dialogen med befintliga.