Naturvårdsverket underrättar regeringen angående tillståndsärende för Preem Lysekil

Naturvårdsverket beslutade 27 juni att underrätta regeringen om tillståndsärendet för Preem Lysekil. Preem har stora koldioxidutsläpp i dag och skulle med den nya verksamheten få dubbelt så stora utsläpp.