Naturvårdsverket ska ha en tydlig roll i det nationella klimatanpassningsarbetet

Klimatet förändras och får stora konsekvenser för svensk naturmiljö och befintliga samhällsstrukturer. Naturvårdsverket redovisar idag sin handlingsplan för klimatanpassning. Åtgärderna utgår framförallt från naturens förmåga att begränsa effekterna av ett förändrat klimat, och som samtidigt stärker den biologiska mångfalden.

För ytterligare information, kontakta:

Timo Persson, klimatanpassningssamordnare Samhällsplaneringsenheten, 010-698 14 76,
072-973 44 81, timo.persson@naturvardsverket.se

Elin Fogelström, klimatanpassningssamordnare Samhällsplaneringsenheten, 010-698 16 85, 073-334 25 83, elin.fogelstrom@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se