Naturvårdsverket fortsätter utvärdera nya metoder för att inventera varg

Naturvårdsverket har utvärderat tre olika metoder för att beräkna omräkningsfaktorn mellan antalet vargföryngringar och antalet vargindivider. Som en effekt av detta arbete riktar Naturvårdsverket nu in sig på att utvärdera en ny inventeringsmetodik för att kunna beräkna antalet vargindivider utan omvägen via en omräkningsfaktor.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Zetterberg, chef Viltanalysenheten, 010-698 12 09, andreas.zetterberg@naturvardsverket.se

Jens Andersson, handläggare Viltanalysenheten, 010-698 12 00, jens.andersson@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se