Naturvårdsverket förenklar vägledningen kring förpackningar och returpapper

Nu finns en förenklad vägledning till stöd för kommuner och insamlingsföretag i de pågående samtalen om bland annat bostadsnära insamling.