Naturvårdsverket fattar beslut om licensjakt efter järv

Antalet järvar ökar i Sverige. Eftersom den svenska järvpopulationen uppnått så kallad gynnsam bevarandestatus beslutar Naturvårdsverket om licensjakt efter 15 järvar inom delar av Jämtlands län för att minska skadorna i de berörda samebyarna.

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Öhman chef Viltförvaltningsenheten, 010-698 11 67 Marcus.Ohman@Naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se