Naturvårdsverket fastställer Värtaverkets växthusgasutsläpp

Naturvårdsverket har efter genomgående granskning fastställt 2017 års koldioxidutsläpp från Värtaverket.