Naturvårdsverket bygger system för bekämpning av invasiva främmande arter på land – både växter och djur

Den 1 januari 2019 fick länsstyrelserna ansvaret för att bekämpa invasiva främmande arter. Nu tar Naturvårdsverket fram ramavtal som underlättar för länsstyrelserna att anlita entreprenörer och specialister för bekämpningsarbetet