Nationalparksprojektet i Vålådalen-Sylarna-Helags avslutas

Det blir ingen nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags. De organisationer som ingår i nationalparksprojektet är inte eniga om nationalparkens syfte och mål och det finns därmed inte förutsättningar för att fortsätta arbetet. Naturvårdsverket har därför idag, i dialog med Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutat att projektet ska avslutas.

För ytterligare information, kontakta:

Claes Svedlindh, chef Naturavdelningen på Naturvårdsverket,
010-698 14 99, claes.svedlindh@naturvardsverket.se
Susanna Löfgren, länsråd vid Länsstyrelsen Jämtlands län, 010-225 33 00, susanna.lofgren@lansstyrelsen.se
Ola Larsson, projektledare Naturvårdsverket, 010-698 17 08, ola.larsson@naturvardsverket.se
Annica Ideström, projektledare Länsstyrelsen Jämtlands län, 010-225 33 70, annica.idestrom@lansstyrelsen.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se