Möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets föreskrifter

Under perioden 25 februari till 17 mars finns möjlighet att lämna synpunkter på vissa av Naturvårdsverkets föreskrifter, regler; till exempel om reglerna är användbara och enkla att förstå.