Ladda bilen – bidrag till laddstationer för boende, anställda och privatpersoner

Stöd till laddstationer är en av flera åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Ladda bilen-stödet ingår i en strategi för att skapa en bredare nationell laddinfrastruktur för el- och elhybridbilar, med målet att enklare kunna ladda sitt fordon.