Klimatklivet visar vägen

Naturvårdsverket har gett stöd till många nya åtgärder som minskar Sveriges klimatpåverkan. Bland projekten finns bland annat investeringar inom transportsektorn och jordbruket. Tillsammans med tidigare beslutade åtgärder minskar de utsläppen med 1,3 miljoner ton per år.