Klimatklivet är ett effektivt styrmedel för att driva på investeringar i fossilfrihet

Det finns både en investeringsvilja och ett behov av omställning hos företagen och dessa tas väl till vara med riktade investeringsstöd som Klimatklivet. Det framgår av en lägesbeskrivning om Klimatklivet som Naturvårdsverket nu lämnar till Miljödepartementet.