Inga bidrag för information och kommunikation om allemansrätten 2019

Under två år har Naturvårdsverket betalat ut bidrag till information och kommunikation om allemansrätten. Detta fortsätter inte under 2019. En eventuell fortsättning av satsningen omprövas inför 2020.