Industrin står redo för klimatomställningen – men var är incitamenten?

Industrin står redo för klimatomställningen och det offentliga erbjuder betydande medel för ny teknik. Men, den politiska styrningen ger inte tillräckliga incitament för att genomföra omställningen. Naturvårdsverket presenterar idag en ny rapport som analyserar trender i industrins klimatomställning.