IPBES konferens i Paris ska godkänna rapport om biologisk mångfald i världen

Sverige rapporterar, liksom resten av EU:s medlemsstater, tillståndet för naturtyper och arter till EU enligt Art- och habitatdirektivet senast 30 april. Samtidigt samlas representanter för 132 länder, som är medlemmar i IPBES, FN:s panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, i Paris för att diskutera rapporten om tillståndet för biologisk mångfald i världen. Det ser dystert ut.