Hur jobbar kommunerna med friluftsliv?

Den här veckan får alla kommuner en enkät om friluftslivsarbetet. Här finns frågor om planering, information, samarbeten och aktiviteter som underlättar för människor att vara ute i naturen.