Handlingsplan för att nå Sveriges klimatmål

Sverige har goda förutsättningar att nå målet om netto noll klimatutsläpp år 2045. Skärpt styrning behövs dock både från staten och EU. Naturvårdsverkets underlag till regeringens första klimatpolitiska handlingsplan överlämnas till regeringen idag.

För ytterligare information, kontakta:

Sara Almqvist, handläggare Klimatmålsenheten, 010-698 15 51,
076-115 18 17, sara.almqvist@naturvardsverket.se

Daniel Engström Stenson, handläggare Klimatstyrmedelsenheten, 010-698 13 05, 076-115 15 48, daniel.engstrom-stenson@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se