Förtydligande om rapportering för återvinning av uttjänta bilar

Användning av avfall från uttjänta bilar för deponitäckning får idag, enligt gällande rapporteringsbestämmelser under direktivet om uttjänta fordon (ELV-direktivet) rapporteras som materialåtervinning. Detta om förutsättningarna är uppfyllda för att användningen ska ses som återvinning.