Förslag på hur länen ska hantera jättebalsamin och jätteloka

I förslag på nya föreskrifter anges hur länsstyrelserna ska hantera de EU-listade invasiva främmande växter som har stor spridning i Sverige - jätteloka och jättebalsamin.