Forskningsmedel för att stärka miljöarbetet

Naturvårdsverket fördelar medel till forskning om våtmarkers ekosystemtjänster samt kumulativa effekter på miljön. Forskare från olika vetenskapliga inriktningar välkomnas att söka.