Flera mål för materialåtervinning uppfylls men stora utmaningar väntar

Sverige uppfyller de flesta av de nuvarande målen för materialåtervinning men det finns flera utmaningar för att nå framtida mål och öka materialåtervinningen av förpackningar. Pantsystemet sticker ut som ett effektivt system för att uppnå hög materialåtervinning.