Elcykling – vem, hur och varför? En utvärdering med elfordonspremien som utgångspunkt

En ökad användning av elcykel leder troligtvis till minskade växthusgasutsläpp, ökat behov av sällsynta jordartsmetaller, mer fysisk aktivitet, en minskad förekomst av hälsofarliga partiklar och buller och förmodligen också till en ökning i antalet trafikolyckor. Detta visar en utvärdering som Naturvårdsverket har gjort. Utvärderingens bedömning är att effekterna förutsätter att elcykeln ersätter ett fossildrivet färdsätt vilket ofta verkar vara fallet.