De får bidrag för rening av läkemedelsrester 2019

Nu är det klart vilka som får 2019 års bidrag för att minska utsläpp av läkemedelsrester till hav, sjöar och vattendrag.