Årets fördelning för värdefull natur klar

Budgeten för 2019 innebär nästan en halvering av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur jämfört med föregående år. Neddragningarna rör exempelvis skötsel i skyddade områden, underhåll av anläggningar för friluftsliv och lokala naturvårdsprojekt. Inga nya medel avsätts till restaurering av våtmarker eller till satsningen på naturnära jobb. Naturvårdsverket har nu beslutat om medel till länsstyrelserna.