Antalet lodjur i Sverige oförändrat men populationen i norr minskar

Resultaten från årets inventering visar att det finns ungefär 1200 lodjur i Sverige. Populationen ligger fortfarande med marginal över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer. Naturvårdsverket kommer inom kort att fatta beslut i fråga om delegering av licensjakt på lodjur.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Zetterberg, chf Viltanalysenheten, 010-698 12 09, andreas.zetterberg@naturvardsverket.se

Mikael Wallén (vid frågor om licensjakt på lodjur), handläggare Viltförvaltningsenheten, 010-698 13 39, mikael.wallen@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se