2,7 miljoner besökte Sveriges nationalparker 2018

Idag firas nationalparkernas dag runt om i Sverige och i övriga Europa. Besöken till Sveriges nationalparker fortsätter att öka och under 2018 hade de tillsammans 2,7 miljoner besökare. Att Sverige under året fick sin 30:e nationalpark, Åsnen i Småland, är en bidragande anledning till ökningen.

För ytterligare information, kontakta:

Camilla Näsström, handläggare Områdesskyddsenheten, 010-698 14 93, 076-115 18 20, camilla.nasstrom@naturvardsverket.se

Maano Aunapuu, chef Områdesskyddsenheten, 010-698 13 75, 070-216 94 77, maano.aunapuu@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se