17 nya växter och djur på EU-förteckningen över invasiva främmande arter

För att skydda biologisk mångfald kommer ytterligare 17 invasiva främmande arter bli förbjudna att bland annat importera, sälja, överlåta eller sprida i naturen inom EU. Få av dem har hittats i svensk natur, men några av dem kan finnas i svenska trädgårdar och parker.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Lange, handläggare Naturvårdsverket, 010-698 15 60, henrik.lange@naturvardsverket.se

Erland Lettevall, utredare, Havs- och vattenmyndigheten,
010-698 62 19, erland.lettevall@havochvatten.se

Naturvårdsverkets presstjänst, 010-698 13 00 

Havs- och vattenmyndighetens presstjänst, 010-698 64 00