Blygsam minskning av Sveriges klimatpåverkande utsläpp

Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade med knappt två procent år 2018 visar ny statistik från Naturvårdsverket. Minskningen syns i alla sektorer förutom el och fjärrvärme vars utsläpp ökade.